Ile zarabia diagnosta laboratoryjny?

Ustalenie poziomu cukru albo cholesterolu we krwi, przeprowadzanie testów na obecność wirusów, komórek nowotworowych i wielu innych – to właśnie część zadań, jakie ma przed sobą diagnosta laboratoryjny. Choć nie każdy młody człowiek planujący swoją ścieżkę zawodową myśli właśnie o tym zawodzie, to z pewnością może on właśnie z nim związać swoją pracę. Zarobki diagnosty laboratoryjnego nie należą do najniższych, a im większe mamy doświadczenie, na tym większą pensję możemy liczyć. 

Zarobki diagnosty laboratoryjnego, a jego praca

Z całą pewnością można powiedzieć, że jego praca jest dość odpowiedzialna. Co prawda to nie diagnosta pobiera materiał do badania w postaci krwi czy innych płynów ustrojowych, ale to on przeprowadza badanie i musi zadbać o to, by wynik był jak najbardziej miarodajny. Ważną informacją jest też, że diagnosta laboratoryjny to zawód medyczny, obdarzony zaufaniem publicznym. Stąd też minimalne wynagrodzenie diagnosty laboratoryjnego może być dość satysfakcjonujące. Gdzie może pracować taki profesjonalista? Najczęściej są to laboratoria genetyki, mikrobiologii, ale też hematologii, transfuzjologii czy ogólnoanalitycznych laboratoriach diagnostycznych. Diagnosta znajdzie też zatrudnienie w zakładzie medycyny sądowej czy w stacji sanepidu. To właśnie diagnosta zajmuje się wykonaniem badań z otrzymanej próbki, a następnie interpretuje ich wyniki, autoryzuje je czyli sygnuje własnym nazwiskiem i przekazuje do lekarza prowadzącego lub do pacjenta. Jak widać, praca jest bardzo odpowiedzialna, ale ma też wpływ na to, ile zarabia diagnosta laboratoryjny.

Minimalne wynagrodzenie diagnosty laboratoryjnego, a nauka

Czy warto uczyć się właśnie w tym kierunku, wiedząc ile wynosi minimalne wynagrodzenie diagnosty laboratoryjnego? Wiele osób uważa, że tak! Tym bardziej, że wraz z rosnącym doświadczeniem, rosną też zarobki. Co zatem należy zrobić, by móc wykonywać ten zawód? Na początek trzeba dostać się na uczelnię medyczną i studiować kierunek analityka medyczna. Następnie kandydat dostaje się na specjalizację trwającą cztery lata. Na koniec musi zdać państwowy egzamin specjalizacyjny. Do wyboru dla kandydatów jest aż trzynaście dziedzin medycyny laboratoryjnej. W sumie trzeba przejść aż dziewięć lat nauki, by móc zostać diagnostą. Czas i ilość energii, jaką należy poświęcić, by osiągnąć taki cel sprawia, że wiele osób zastanawia się jak wyglądają podwyżki dla diagnostów laboratoryjnych. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenia na tym stanowisku są prawnie uregulowane i wiemy, że zarobki diagnosty laboratoryjnego nie powinny być niższe od ustalonego poziomu. Dobra wiadomość jest jednak taka, że co jakiś czas wprowadzane są podwyżki dla diagnostów laboratoryjnych. Ma to związek z dużą odpowiedzialnością związaną z tą pracą, ale też samym jej charakterem. Diagnosta często musi być dostępny o różnych porach dnia, praca niekiedy odbywa się w systemie zmianowym, co z pewnością może okazać się dość wyczerpujące i nie pozostaje bez wpływu na życie prywatne. Na to ile zarabia diagnosta laboratoryjny oddziałują różne czynniki, takie jak staż pracy, wykształcenie czy województwo, ale mediana wynosi około 3300 zł. Średnie wynagrodzenie wynosi zwykle od 2900 do 4000 zł netto miesięcznie. 25% najlepiej opłacanych diagnostów zarabia więcej niż 4000 zł netto miesięcznie. Planowane podwyżki dla diagnostów laboratoryjnych sprawią jednak, że miesięczne wynagrodzenie wzrośnie. Sytuacja tej grupy zawodowej nieco zmieniła się w okresie pandemii. Do benefitów dla osób pracujących na tym stanowisku można zaliczyć chociażby prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie czy karnety na siłownie lub baseny. Co ciekawe, znaczna większość osób pracujących na tym stanowisku to kobiety. Być może ma to związek z ich większą cierpliwością i zdolnością analitycznego myślenia, które przydają się w tym zawodzie na co dzień.